Úrad pre verejné obstarávanie

Dunajská 68
P.O.BOX 58
820 04 Bratislava 24
Slovenská republika

IČO 31797903

Úradné hodiny v podateľni ÚVO

Pondelok-piatok: 8.00 – 15.00
Prestávka: 12.00 – 12.30


Helpdesk IS ÚVO: helpdesk_vestnik@uvo.gov.sk

Helpdesk IS EVO/eAukcie: helpdesk_evo@uvo.gov.sk

Stiahnite si:

Vytvorenie a administrácia profilu (PDF - 341 kB)

Prístup a registrácia na portál ÚVO (PDF - 822 kB)

Používateľská príručka k IS ZU (PDF - 1161 kB)

eSender - otázky a odpovede (PDF - 776 kB)

Aktuality

Úrad pre verejné obstarávanie ponúka pracovnú pozíciu

Úrad pre verejné obstarávanie ponúka pracovnú pozíciu do dočasnej štátnej služby vo funkcii „hlavný štátny radca" v organizačnom útvare odbor legislatívno-právny.

Plánovaná technická odstávka IS úradu

Dňa 22. novembra 2014 (sobota) v čase od 14:00 hod. do 18:00 hod. sa uskutoční dočasná technická odstávka informačných systémov úradu.

Vzorové dokumenty pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) spúšťa nový projekt zverejňovania vzorových dokumentov používaných vo verejnom obstarávaní v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).