Aktuality

Úrad pre verejné obstarávanie vydal nové výkladové stanovisko č. 4/2014

Výkladové stanovisko č. 4/2014 k účasti na kartelovej dohode ako dôvod vylúčenia z procesu verejného obstarávania.

Úrad pre verejné obstarávanie vydal nové výkladové stanovisko č. 3/2014

Výkladové stanovisko č. 3/2014 k preukazovaniu splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením inou osobou podľa § 27 ods. 2, resp. § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

Nová verzia systému IS EVO

Certifikovaný systém na uskutočnenie elektronickej aukcie, ktorý je súčasťou elektronického nástroja IS EVO verzia Ethics 10.05, prevádzkovaný Úradom pre verejné obstarávanie, bol v súvislosti s implementovaním zmien v IS EVO a prechodu na verziu Ethics 11 recertifikovaný.