Úrad pre verejné obstarávanie

Dunajská 68
P.O.BOX 58
820 04 Bratislava 24
Slovenská republika

IČO 31797903

Úradné hodiny v podateľni ÚVO

Pondelok-piatok: 8.00 – 15.00
Prestávka: 12.00 – 12.30


Helpdesk IS ÚVO: helpdesk_vestnik@uvo.gov.sk

Helpdesk IS EVO/eAukcie: helpdesk_evo@uvo.gov.sk

Stiahnite si:

Vytvorenie a administrácia profilu (PDF - 341 kB)

Prístup a registrácia na portál ÚVO (PDF - 822 kB)

Používateľská príručka k IS ZU (PDF - 1161 kB)

eSender - otázky a odpovede (PDF - 776 kB)

Aktuality

Dôležité upozornenie – Plánovaná odstávka informačných systémov úradu

Dňa 24. 10. 2014 (piatok) v čase od 16:00 hod. do 17:00 hod. bude prebiehať na Úrade pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad") technická údržba.

Školenia úradu

Všetky informácie ohľadom školení organizovaných úradom nájdete v záložke „Školenia úradu"


Zmeny školení vyhradené.

Úrad pre verejné obstarávanie vydal nové výkladové stanovisko č. 5/2014

Výkladové stanovisko č. 5/2014 k povinnosti verejného obstarávateľa uverejniť informácie a dokumenty v profile podľa § 49a ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní