Úrad pre verejné obstarávanie

Dunajská 68
P.O.BOX 58
820 04 Bratislava 24
Slovenská republika

IČO 31797903

Úradné hodiny v podateľni ÚVO

Pondelok-piatok: 8.00 – 15.00
Prestávka: 12.00 – 12.30


Helpdesk IS ÚVO: helpdesk_vestnik@uvo.gov.sk

Helpdesk IS EVO/eAukcie: helpdesk_evo@uvo.gov.sk

Stiahnite si:

Vytvorenie a administrácia profilu (PDF - 341 kB)

Prístup a registrácia na portál ÚVO (PDF - 2175 kB)

Používateľská príručka k IS ZU (PDF - 1161 kB)

eSender - otázky a odpovede (PDF - 776 kB)

Aktuality

Úrad pre verejné obstarávanie ponúka pracovnú pozíciu

Úrad pre verejné obstarávanie ponúka pracovnú pozíciu v organizačnom útvare osobný úrad.

Úrad pre verejné obstarávanie ponúka pracovnú pozíciu

Úrad pre verejné obstarávanie ponúka pracovnú pozíciu do dočasnej štátnej služby na zastupovanie počas materskej/rodičovskej dovolenky vo funkcii „odborný radca" na organizačnom útvare Kancelária predsedu úradu, oddelenie zahraničných vzťahov a európskych záležitostí.

Vzniklo Fórum expertov pre verejné obstarávanie

Problematika verejného obstarávania je témou, ktorú možno vnímať z viacerých uhlov pohľadu. Inak vníma proces verejného obstarávania subjekt, ktorý ho realizuje, inak subjekt, ktorý sa o zákazku zaujíma a inak zasa orgány, ktoré priebeh verejného obstarávania kontrolujú.