Aktuality

Nová verzia systému IS EVO

Certifikovaný systém na uskutočnenie elektronickej aukcie, ktorý je súčasťou elektronického nástroja IS EVO verzia Ethics 10.05, prevádzkovaný Úradom pre verejné obstarávanie, bol v súvislosti s implementovaním zmien v IS EVO a prechodu na verziu Ethics 11 recertifikovaný.

Na úrade tiekla krv alebo Ako obstarať Rh faktor

Zamestnanci Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) sa zapojili do mobilného odberu krvi, ktorý dňa 4. júna 2014 uskutočnila Národná transfúzna služba SR priamo v priestoroch úradu.