Vestník číslo 212/2014 - 30.10.2014

Obsah

Oznámenia vo verejnom obstarávaní

Informačné povinnosti podľa § 41 ods. 1

Redakčné opravy

Oznámenia o začatí konania o námietkách

  • 9588 Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Poskytovanie strážnej služby
  • 9550 Národný onkologický ústav, Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu.