Vestník číslo 247/2014 - 18.12.2014

Obsah

Oznámenia vo verejnom obstarávaní

Informačné povinnosti podľa § 41 ods. 1

Redakčné opravy

Oznámenia o začatí konania o námietkách

  • 9635 Mesto Topoľčany, Rekonštrukcia budovy Červeného kríža
  • 9591 Hlavné mesto SR Bratislava, DOBUDOVANIE TARIFNÉHO ZABEZPEČENIA NA ÚZEMÍ HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY