Vestník číslo 207/2014 - 23.10.2014

Obsah

Oznámenia vo verejnom obstarávaní

Oznámenia pre zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti

Informačné povinnosti podľa § 41 ods. 1

Redakčné opravy

Oznámenia o začatí konania o námietkách

  • 9472 Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Komplexná služba výberu, evidencie a kontroly úhrady diaľničných známok za užívanie vymedzených úsek
  • 9482 Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Komplexná služba výberu, evidencie a kontroly úhrady diaľničných známok za užívanie vymedzených úsek
  • 9493 Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Komplexná služba výberu, evidencie a kontroly úhrady diaľničných známok za užívanie vymedzených úsek
  • 9522 Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Komplexná služba výberu, evidencie a kontroly úhrady diaľničných známok za užívanie vymedzených úsek
  • 9584 Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Komplexná služba výberu, evidencie a kontroly úhrady diaľničných známok za užívanie vymedzených úsek
  • 9586 Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Komplexná služba výberu, evidencie a kontroly úhrady diaľničných známok za užívanie vymedzených úsek