Vestník číslo 22/2015 - 30.1.2015

Obsah

Oznámenia vo verejnom obstarávaní

Informačné povinnosti podľa § 41 ods. 1

Redakčné opravy

Oznámenia o začatí konania o námietkách

  • 9657 Mesto Nové Zámky, Základná škola Mostná č. 3, Nové Zámky- Zateplenie obvodového plášťa
  • 9606 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn
  • 9607 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn