Vestník číslo 143/2014 - 24.7.2014

Obsah

Oznámenia vo verejnom obstarávaní

Informačné povinnosti podľa § 41 ods. 1

Redakčné opravy

Oznámenia o začatí konania o námietkách

  • 9382 Mesto Pezinok, Elektronizácia služieb Mesta Pezinok
  • 9359 Mesto Pezinok, Elektronizácia služieb Mesta Pezinok