Kontaktná osoba

Kontaktná osoba pre poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov:

Mgr. Ján Mažgút

Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68
P. O. Box 58
820 04 Bratislava 24
Tel.: 02/50 26 41 05
Fax: 02/52 96 61 62
e-mail: info@uvo.gov.sk

 

Kontaktné miesto Úradu pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie oznamuje, že kontaktným miestom úradu na poskytovanie informácií verejnosti podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov je:

Podateľňa Úradu pre verejné obstarávanie
Dunajská 68
P. O. Box 58
820 04 Bratislava 24

Tel.: 02/50 26 41 27
e-mail: info@uvo.gov.sk

Úradné hodiny:
Pondelok-piatok: 8.00 - 15.00
Obedňajšia prestávka: 12.00 - 12.30
 


Dôležité