Úrad pre verejné obstarávanie

Dunajská 68
P.O.BOX 58
820 04 Bratislava 24
Slovenská republika

Úradné hodiny v podateľni ÚVO

Pondelok-piatok: 8.00 – 15.00
Prestávka: 12.00 – 12.30

Tel.:  02/50 26 41 27


Helpdesk CRDVO: CRDVO_helpdesk@uvo.gov.sk

Helpdesk IS EVO/eAukcie: helpdesk_evo@uvo.gov.sk

Helpdesk nového IS ÚVO: helpdesk_vestnik@uvo.gov.sk

Stiahnite si:
Vytvorenie a administrácia profilu (PDF, 341kB)

Prístup a registrácia na portál ÚVO (PDF, 822kB)

Používateľská príručka k IS_ZU (PDF, 1161kB)

eSender - otázky a odpovede (PDF, 776kB)

Aktuality

Pozvánka na školenie

Úrad pre verejné obstarávanie v spolupráci s Centrom účelových zariadení, stredisko Inštitút pre verejnú správu Vás pozýva na školenie


ELEKTRONICKÉ SLUŽBY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA S PRAKTICKÝMI CVIČENIAMI PRE ZAČIATOČNÍKOV


Oznam

V sekcii Metodika, časť Všeobecné metodické usmernenia je zverejnené aktualizované metodické usmernenie k finančným limitom a postupom v prechodnom období na základe zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 34/2014 Z. z.

Dôležitá informácia - Rozšírenie vyhľadávania

Na webovom sídle úradu https://www.uvo.gov.sk boli rozšírené možnosti vyhľadávania o textové vyhľadávanie v dokumentoch formátu pdf.