Aktuality

Pozvánka na školenie

Úrad pre verejné obstarávanie v spolupráci s Centrom účelových zariadení, stredisko Inštitút pre verejnú správu Vás pozýva na školenie


ELEKTRONICKÉ SLUŽBY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA S PRAKTICKÝMI CVIČENIAMI PRE ZAČIATOČNÍKOV


Oznam

V sekcii Metodika, časť Všeobecné metodické usmernenia je zverejnené aktualizované metodické usmernenie k finančným limitom a postupom v prechodnom období na základe zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 34/2014 Z. z.

Dôležitá informácia - Rozšírenie vyhľadávania

Na webovom sídle úradu https://www.uvo.gov.sk boli rozšírené možnosti vyhľadávania o textové vyhľadávanie v dokumentoch formátu pdf.