Úrad pre verejné obstarávanie

Dunajská 68
P.O.BOX 58
820 04 Bratislava 24
Slovenská republika

IČO 31797903

Úradné hodiny v podateľni ÚVO

Pondelok-piatok: 8.00 – 15.00
Prestávka: 12.00 – 12.30


Helpdesk IS ÚVO: helpdesk_vestnik@uvo.gov.sk

Helpdesk IS EVO/eAukcie: helpdesk_evo@uvo.gov.sk

Stiahnite si:

Vytvorenie a administrácia profilu (PDF - 341 kB)

Prístup a registrácia na portál ÚVO (PDF - 2175 kB)

Používateľská príručka k IS ZU (PDF - 1161 kB)

eSender - otázky a odpovede (PDF - 776 kB)

Aktuality

Dôležité upozornenie – Plánovaná odstávka informačných systémov úradu

V termíne od 31. 7. 2015 od 18:00 hod. do 2. 8. 2015 do 24:00 hod. budú nedostupné informačné systémy (IS) úradu. Dôvodom plánovanej odstávky sú zmeny v centrálnom uzle siete Govnet.

Koncepcia rozvoja verejného obstarávania v Slovenskej republike

Účelom dokumentu je v súlade s ust. § 112 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní stanoviť rámec pre ďalší rozvoj verejného obstarávania v Slovenskej republike v oblasti podpory transparentnosti, účelnosti a efektívnosti procesov verejného obstarávania.

Vytvorenie verejného registra konečných užívateľov výhod

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) schválili 3. júla 2015 novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá okrem iného upravuje vytvorenie verejného registra konečných užívateľov výhod. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vychádza z uznesenia NR SR a následného uznesenia vlády Slovenskej republiky z decembra 2014.