Úrad pre verejné obstarávanie

Dunajská 68
P.O.BOX 58
820 04 Bratislava 24
Slovenská republika

IČO 31797903

Úradné hodiny v podateľni ÚVO

Pondelok-piatok: 8.00 – 15.00
Prestávka: 12.00 – 12.30


Helpdesk IS ÚVO: helpdesk_vestnik@uvo.gov.sk

Helpdesk IS EVO/eAukcie: helpdesk_evo@uvo.gov.sk

Stiahnite si:

Vytvorenie a administrácia profilu (PDF - 341 kB)

Prístup a registrácia na portál ÚVO (PDF - 2175 kB)

Používateľská príručka k IS ZU (PDF - 1161 kB)

eSender - otázky a odpovede (PDF - 776 kB)

Aktuality

Prijatie u prezidenta Slovenskej republiky

Dňa 22. 4. 2015 prijal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska zástupcov Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“).

Vystúpenie zástupcov Úradu pre verejné obstarávanie na konferencii „Taje elektronických nástrojov kontra realita“

Dňa 16. 4. 2015 sa predstavitelia Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad") pani Martina Gromová a pani Anna Juráková zúčastnili na odbornej konferencii, ktorej cieľom bola prezentácia používania elektronických prostriedkov využívaných vo verejnom obstarávaní .

Informácia pre používateľov IS EVO

V Informačnom systéme Elektronické verejné obstarávanie (IS EVO) je možné podpisovať ponuku (Sprievodný list) bezplatným softvérom Adobe Acrobat Reader DC.