Nedostupné

Vážení užívatelia,

momentálne prebieha dlhodobo avizovaná technická údržba všetkých informačných systémov v správe Úradu pre verejné obstarávanie z dôvodu nasadzovania modernizovaného systému elektronického verejného obstarávania. Všetky informačné systémy, ktoré modernizovaný systém prepojí, budú opäť dostupné 18. 10. 2018 (štvrtok) v priebehu dňa.

V prípade potreby sa môžete obrátiť na emailové adresy:
- Všeobecné informácie a sprístupňovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@uvo.gov.sk
- Metodické usmernenia: ivo@uvo.gov.sk

Aktuálna verzia systému EVO je dostupná na adrese evo.gov.sk

Za spôsobené obmedzenia sa Vám ospravedlňujeme.

Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10 | 821 09 Bratislava | Slovenská republika
Podateľňa | Úradné hodiny: Pondelok-piatok: 8.00 - 15.00 | Obedňajšia prestávka: 12.00 - 12.30