Plánovaná technická údržba

Vážení užívatelia,

prebieha plánovaná technická údržba informačných systémov v správe Úradu pre verejné obstarávanie.

Z uvedeného dôvodu sú v termíne od 27. januára 2023 (piatok) 18:00 do 29. januára 2023 (nedeľa) 22:00 nedostupné portál ÚVO, služby privátnej zóny, IS ZÚ, IS ELEKTRONICKÁ PLATFORMA VO (EPVO / IS EVO) a profilov VO/O.

Za spôsobené obmedzenie sa Vám ospravedlňujeme.Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10 | 821 09 Bratislava | Slovenská republika
Podateľňa | Úradné hodiny: Pondelok-piatok: 8:00 - 15:00 |
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30